Monthly Archive: април 2017

Се во Универзумот е енергија со своја вибрација

Се во Универзумот е енергија и се вибрира. Нивото на вибрацијата се вика фрекфенција.  Се што гледате во овој момент има свое ниво на вибрација (фрекфенција). Димензијата во која што...